Integrants dels òrgans de la Sindicatura Integrants dels òrgans de la Sindicatura

Des de la creació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'any 1984, han format part del Ple de la institució:

  

SÍNDICS

 

Joan Josep Perulles i Bassas: Nomenat pel Parlament el 27 de juny de 1984, va ser escollit síndic major pel Ple de la Sindicatura al juliol i va exercir el càrrec fins al 20 de març de 1991.

 

Lluís González i Salido: Nomenat el 27 de juny de 1984, va morir el 18 de desembre del mateix any.

 

Manuel Cardeña i Coma: Va formar part de la Sindicatura des de la seva creació fins a l'any 2000. Nomenat el 27 de juny de 1984, va ser renovat dues vegades com a síndic, el 15 d'octubre de 1987 i el 17 de novembre de 1993, fins que va acabar el mandat el 27 d'octubre de 2000. En dos períodes va exercir de síndic major en funcions, del 6 de juny a l'11 de setembre de 1989, i del 10 de març al 22 d'abril de 1992. Mort el setembre del 2021.

 

Josep Maria Carreras i Puigdengolas: Nomenat pel Parlament el 27 de juny de 1984, va ser síndic durant 20 anys. Fou renovat el 20 de març de 1991 i el 18 de juny de 1997, i va formar part de la Sindicatura fins que va cessar el 26 de febrer de 2004.

 

Joan Capdevila i Salvà: Nomenat pel Parlament el 27 de juny de 1984, va morir el 17 de novembre de 1985.

 

Antoni Castells i Oliveres: Va formar part de l'equip fundacional de la Sindicatura, de la qual va ser síndic durant cinc anys. Nomenat pel Parlament el 27 de juny de 1984, va renovar el 15 d'octubre de 1987 fins que va renunciar al càrrec el 22 de maig de 1989.

 

Ferran Termes i Anglès: Designat pel Parlament el 10 d'octubre de 1984, va ser síndic durant 17 anys, 10 dels quals com a síndic major, càrrec que va exercir des del 3 d'abril de 1991 fins al febrer de 2001. Va ser revalidat pel Ple com a síndic major l'1 de desembre de 1993, el 8 de juliol de 1997 i el 2 de novembre de 2000. Va renunciar al càrrec el 13 de febrer de 2001.

 

Eudald Travé i Montserrat: Nomenat pel Parlament el 29 de desembre de 1984, va ser membre de la Sindicatura durant 13 anys, fins a la seva renúncia el 7 de juliol de 1997.

 

Francesc Xavier Vela i Parés: Designat pel Parlament el 5 de març de 1986, va ser síndic durant 18 anys, fins que va cessar el 26 de febrer de 2004.  Fou renovat dues vegades en el càrrec, el 20 de març de 1991 i el 18 de juny de 1997, i va exercir de síndic major en funcions entre el 13 de febrer de 2001 i el 9 de maig de 2002.

 

Jordi Petit Fontseré: Nomenat pel Parlament el 28 de juny de 1989, i renovat en el càrrec el 17 de novembre de 1993 i el 25 d'octubre de 2000, va formar part de la Sindicatura fins la seva mort el 25 de setembre de 2003.

 

Marià Nicolàs i Ros: Designat pel Parlament el 20 de març de 1991, va ser membre del Ple de la Sindicatura durant 13 anys. El 14 de maig de 2002 va ser nomenat síndic major, càrrec que va ocupar fins el 26 de febrer de 2004.

 

Manuel Barrado i Palmer: Va entrar a formar part de la Sindicatura el 18 de juny de 1997, data en què va ser designat pel Parlament, i va exercir el càrrec fins al seu cessament el 26 de febrer de 2004.

 

Alfons Ortuño i Salazar: Nomenat pel Parlament el 18 de febrer de 2004, va morir set mesos després, el 19 de setembre de 2004.

 

Jacint Ros i Hombravella: Va ser designat membre de la Sindicatura de Comptes pel Parlament el 25 d'octubre de l'any 2000, i va formar part del Ple de la institució fins al seu cessament el 17 de gener de 2007.

 

Montserrat de Vehí i Torra: La primera síndica en la història de la institució, va ser nomenada pel Parlament el 21 de febrer de 2001 i va cessar en el càrrec el 17 de gener de 2007.

 

Joan Colom i Naval: Designat pel Parlament el 18 de febrer de 2004, el 16 del mes següent va ser escollit síndic major pel Ple de la Sindicatura i el 23 de març va prendre possessió del seu càrrec. El 4 de març del 2011 va cessar en el càrrec.

 

Agustí Colom i Cabau: Va ser nomenat pel Parlament el 18 de febrer de 2004 com a membre de la Sindicatura, i va prendre possesió del càrrec el 26 de febrer del mateix any. El 4 de març del 2011 va cessar en el càrrec.

 

Alexandre Pedrós i Abelló: El Parlament va aprovar la seva designació com a síndic el 18 de febrer de 2004 i el 26 del mateix mes va prendre possessió del càrrec. Va formar part del Ple de la Sindicatura fins la seva mort el 2 de juny de 2010.

 

Enric Genescà i Garrigosa: Va ser designat pel Parlament el 18 de febrer de 2004 i el 18 de gener de 2007 va renovar en el càrrec.  El 3 de setembre del 2013 va cessar com a membre de la Sindicatura.

 

Ernest Sena i Calabuig: Va ser designat pel Parlament el 22 de desembre de 2004, per cobrir la vacant del síndic Alfons Ortuño i Salazar, mort el 15 de setembre de 2004. Sena va prendre possessió del seu càrrec el 12 de gener de l'any 2005,i va cessar el 4 de març del 2011.

 

Jaume Amat i Reyero: Va ser designat síndic pel Parlament el 21 de desembre de 2006, i va prendre possessió del càrrec el 18 de gener de 2007. Des del 16 de març de 2011, és síndic major de la Sindicatura de Comptes. El 17 de juliol del 2013 va ser designat pel Parlament per a un nou mandat com a membre del Ple de la Sindicatura. El 21 de febrer del 2022 va cessar com a membre de la Sindicatura.

 

Jordi Pons i Novell: Va ser designat síndic pel Parlament el 21 de desembre de 2006, i va prendre possessió del càrrec el 18 de gener de 2007. El 17 de juliol del 2013 va renovar el seu mandat de síndic. El 21 de febrer del 2022 va cessar com a membre de la Sindicatura.

 

Emma Balseiro Carreiras:: Va ser designada síndica el 23 de febrer del 2011 pel Parlament de Catalunya, i va prendre possessió del càrrec el 4 de març del mateix any. El 21 de febrer del 2022 va cessar com a membre de la Sindicatura.

 

Andreu Morillas Antolín: Designat síndic pel Parlament de Catalunya el 23 de febrer del 2011, el 4 de març següent va prendre possessió del càrrec. Va renunciar a la seva condició de síndic el 2 de gener del 2018.

 

Joan-Ignasi Puigdollers i Noblom: Va ser designat síndic el 23 de febrer del 2011 pel Parlament de Catalunya, i el 4 de març següent va prendre possessió del càrrec.  El 21 de febrer del 2022 va cessar com a membre de la Sindicatura.

 

Mària Àngels Servat i Pàmies: Va ser designada síndica pel Parlament de Catalunya el 23 de febrer del 2011 i va renunciar al càrrec el 5 de juliol del 2019. 


Miquel Salazar Canalda: Designat síndic pel Parlament el 17 de juliol del 2013, va prendre possessió del càrrec el 3 de setembre del 2013. El 10 de febrer del 2022 va se designat pel Ple del Parlament per a un nou mandat com a síndic.

 

Manel Rodríguez Tió: Designat síndic pel Ple del Parlament el 10 de febrer del 2022, va prendre possessió del càrrec el 22 de febrer del 2022.

 

Maria Àngels Cabasés Piqué: Designada síndica pel Ple del Parlament el 10 de febrer del 2022, va prendre possessió del càrrec el 22 de febrer del 2022.

 

Llum Rodríguez Rodríguez: Designada síndica pel Ple del Parlament el 10 de febrer del 2022, va prendre possessió del càrrec el 22 de febrer del 2022.

 

Ferran Roquer Padrosa: Designat síndic pel Ple del Parlament el 10 de febrer del 2022, va prendre possessió del càrrec el 22 de febrer del 2022.

 

Anna Tarrach Colls: Designada síndica pel Ple del Parlament el 10 de febrer del 2022, va prendre possessió del càrrec el 22 de febrer del 2022.

 

Josep Viñas i Xifra: Designat síndic pel Ple del Parlament el 10 de febrer del 2022, va prendre possessió del càrrec el 22 de febrer del 2022.

 

SÍNDICS MAJORS

 

 Des de la constitució del primer Ple de la institució, han estat síndics majors de la Sindicatura de Comptes:

 

  • Joan Josep Perulles (1984-1991)
  • Ferran Termes (1991-2001)
  • Marià Nicolàs (2002-2004)
  • Joan Colom (2004-2011)
  • Jaume Amat (2011-2022)

     

En el període comprès entre 2001 i 2002, va ocupar el càrrec de síndic major en funcions Francesc Xavier Vela. També han ocupat aquest càrrec en diferents moments de la història de la Sindicatura Manuel Cardeña, Montserrat de Vehí i Jordi Pons.

 

 

SECRETARIS GENERALS

 

Manuel Bosch i Isant: Va ser el primer secretari general de la Sindicatura de Comptes. Va prende posessió el 25 d'octubre de 1984 i va exercir durant cinc anys, fins que va cessar el 4 de desembre de 1989.

 

Marià Nicolàs i Ros: Abans de ser nomenat síndic, va exercir de secretari general de la institució entre el 4 de desembre de 1989 i el 3 d'abril de 1991, quan va cessar.

 

Ramon Planas i Font: Nomenat el 7 de maig de 1991, va cessar en el càrrec el 13 de gener de 1998.

 

Maria Angels Barbarà i Fontdevila: La primera secretària general de la institució, va exercir el càrrec del 13 de gener de 1998 fins al 10 de desembre de 1999.

 

Josep Ramon Dueso i Paratge: Va ser secretari general durant quatre anys, des del 23 de desembre de 1999 fins al 13 de gener de 2003.

 

Rafael Morales Rosales ha exercit de secretari general en funcions del 21 de gener de 2003 al 30 de juny de 2004, i de secretari general suplent, del 31 de març fins al 15 d'octubre de 2011.

 

Montserrat Vendrell i Tornabell: Va ser secretària general de la Sindicatura de l'1 de juliol de 2004 fins al 31 de març de 2011.

 

Manel Rodríguez Tió: És secretari general de la Sindicatura de Comptes des del 15 d'octubre de 2011 fins al 21 de febrer del 2022.