Convocatòries actuals Convocatòries actuals

Convocatòria Oferta
Convocatòria per cobrir un lloc de treball vacant A1 nivell 24, cap d'Àrea de Gestió de personal, adscrit a la Direcció de Govern Interior de la Secretaria General, de forma urgent en règim d'interinitat - Data límit de presentació de les sol·licituds: 28 de juliol del 2019

Darreres convocatòries Darreres convocatòries

Convocatòria Codi DOGC Primera prova Segona prova
Grup A1 - Cos d'auditors CO A1-AUD/2017

1er exercici 2n exercici Supòsit A Supòsit B Supòsit C
Grup A1 - Cos de documentalistes CO A1-DOC/2017

1er exercici 2n exercici 1er exercici
Grup A1 - Cos de Tècnics superiors àmbit funcional arxivística CO A1-TSafa/2017

1er exercici 2n exercici 1er exercici 2n exercici
Grup C1 - Cos d'administratius CO C1-ADM/2017

1er exercici 1er exercici 2n exercici