Darreres convocatòries Darreres convocatòries

Convocatòria Oferta
Convocatòria per cobrir de forma urgent un lloc de treball vacant d'administratiu/iva, C-18 adscrit a la Unitat de Publicacions de la Direcció del Govern Interior de la Secretaria General - Data límit de presentació de les sol·licituds: 12 d'abril del 2019
Convocatòria per cobrir de forma urgent un lloc de treball vacant d'administratiu/iva, C-14 adscrit a la Unitat de Gestió de Personal de la Direcció del Govern Interior de la Secretaria General - Data límit de presentació de les sol·licituds: 12 d'abril del 2019
Convocatòria per cobrir de forma urgent un lloc de treball vacant, A2 nivell 22 Unitat de nòmines i registre de personal adscrit a l'àrea de Gestió de Personal de la Direcció de Govern interior de la Secretaria General - Data límit de presentació de les sol·licituds: 1 d'abril del 2019.
Convocatòria per cobrir tres llocs d'auditor A1 nivell 21 de forma urgent i en règim d'interinitat - Data límit de presentació de les sol·licituds: 22 de febrer del 2019

 

 

 

 

Convocatòria DOGC Sol.licitud
Provisional admesos i exclosos
Definitiva admesos i exclosos
Resultats primera prova
Resultats segona prova
Resultats tercera prova
Qualificacions fase concurs
Resultats de la fase de concurs i de l'oposició

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de vint-i-quatre places del Cos d'Auditors, del grup A, subgrup A1, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

  

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d'una plaça del Cos de Documentalistes, del grup A, subgrup A1 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió d'una plaça del Cos de Tècnics Superiors, àmbit funcional arxivística, del grup A, subgrup A1, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de tres places del cos d'Administratius, del Grup C, subgrup C1 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.