Darreres convocatòries Darreres convocatòries

Convocatòria DOGC Sol.licitud

Convocatòria de concurs oposició per a la provisió de vint-i-quatre places del Cos d'Auditors, del grup A, subgrup A1, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.