Partits polítics Partits polítics

En aquest apartat es publiquen les instruccions que aprova el Ple de la Sindicatura de Comptes per fiscalitzar els processos electorals que legalment té atribuïts.

 

Properament la Sindicatura publicarà les instruccions per fiscalitzar les eleccions al Consell General d’Aran, que han de tenir lloc coincidint amb les eleccions municipals el dia 26 de maig del 2019.