Tramesa de documentació Tramesa de documentació

RESOLUCIÓ de 9 de gener de 2007, de modificació dels procediments establerts en l'annex II del Reglament del Registre Telemàtic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya per l'addició d'un nou procediment.

 

Publicació oficial al DOGC núm. 4809 - 29/01/2007