Tramesa de contractes Tramesa de contractes

Els ens del sector públic de la Generalitat compleixen l'obligació prevista a l'article 335 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic, enviant la informació sobre els seus contractes al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
Podeu accedir al Registre Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya mitjançant aquest enllaç: