Anuncis nous Anuncis nous

Convocatòria Codi DOGC Formularis Llistes Puntuacions i títol de la memòria
Grup A1 - Cos d'auditors CGM-AUD-1/2021

CAT (cat)

CAT (es)

 

 

Sol·licitud Declaració mèrits

 

 

Grup A1 - Cap de l'àrea de gestió econòmica, contractació i règim interior CEM-1/2021

CAT (cat)

CAT (es)

 

Sol·licitud Declaració mèrits

 

 

 

Darreres convocatòries concurs oposició Darreres convocatòries concurs oposició

Convocatòria Codi DOGC Primera prova Segona prova
Grup A1 - Cos d'auditors CO A1-AUD/2017

1er exercici 2n exercici Supòsit A Supòsit B Supòsit C
Grup A1 - Cos de documentalistes CO A1-DOC/2017

1er exercici 2n exercici 1er exercici
Grup A1 - Cos de Tècnics superiors àmbit funcional arxivística CO A1-TSafa/2017

1er exercici 2n exercici 1er exercici 2n exercici
Grup C1 - Cos d'administratius CO C1-ADM/2017

1er exercici 1er exercici 2n exercici