La Sindicatura, en 2 minuts

La Sindicatura de Comptes de Catalunya


Benvinguts a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència del sector públic de Catalunya. La Sindicatura de Comptes va ser creada per llei l'any 1984, tot i que està recollida en l'Estatut d'autonomia del 1979. És una institució independent de l'Executiu ja que la seva missió és dur a terme el control extern de les entitats del sector públic, tant de la Generalitat com de l'àmbit local, mitjançant els informes de fiscalització. Els informes són aprovats pel Ple de la Sindicatura, format per set síndics, que treballen amb plena independència i professionalitat al capdavant d'equips d'auditoria. El síndic major exerceix la representació exterior i la direcció interior de la Sindicatura.

 

 

 

 

 + Llegir-ne més

Actualitat Actualitat

Jaume Amat, reelegit síndic major pel Ple de la Sindicatura de ComptesBARCELONA, 7 de març de 2014.- Jaume Amat i Reyero ha estat renovat com a síndic major de la Sindicatura de Comptes per la unanimitat del Ple de l'òrgan fiscalitzador i per a un període de tres anys, d'acord amb el que disposa la llei.

El nomenament de Jaume Amat ha estat publicat avui en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC núm. 6577), mitjançant el decret 29/2014, de 6 de març, signat pel president de la Generalitat, que d'acord amb la llei és qui nomena el síndic major, a proposta del Ple de la Sindicatura.

El Ple de l'òrgan fiscalitzador va reelegir Amat per unanimitat en la sessió del passat dimarts 4 de març.

Jaume Amat (Barcelona, 1957) va prendre possessió com a síndic major de la Sindicatura de Comptes el 16 de març del 2011, i és membre de la institució fiscalitzadora des de l'any 2007.
 

Darrers informes publicats Darrers informes publicats

Informe 2/2021

Consorci d'Educació de Barcelona. Gestió econòmica dels centres docents públics, exercici 2018

Informe 1/2021

Departament d'Ensenyament. Despeses de personal, exercici 2017

Informe 31/2020

Compte general de la Generalitat de Catalunya. Exercici 2018

Informe 30/2020

Diputació de Lleida. Contractació administrativa, exercici 2017

Informe 29/2020

Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA. Comptes anuals, exercici 2018